Matsal

Under sommaren tar vi inga lunchbokningar pga. stort utbud av sittplatser utomhus.

Vill ni absolut boka bord så kommer bordet bokas inne i matsalen.

Ring 0920-220002 för bokning